ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


งานวิจัย


โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด-แตงกวาarticle

ในกลุ่มโครงการปรับปรุงพันธุ์ผัก 1 ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์

โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกarticle

ในกลุ่มโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชผัก 2 ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร

มะเขือเทศเชอรี่หลากสีโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศarticle

ในโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชผัก 2 ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร

โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงarticle

ในกลุ่มโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ 1 ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.สนั่น จอกลอย

โครงการปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวัน

ในกลุ่มโครงการปรับปรุงพันธุพืชไร่ 1 ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.สนั่น จอกลอย

โครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อย

ในกลุ่มโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ 2 ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล

โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างหวาน

ในกลุ่มโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ 2 ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล

โครงการปรับปรุงพันธุ์งา

ในกลุ่มโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ 2 ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล

โครงการปรับปรุงพันธุ์หม่อนรับประทานผลสด

ในกลุ่มโครงการประมวลความรู้เกี่ยวกับพืชพื้นเมืองที่มีศักยภาพเพื่อนำมาปรับปรุงพันธุ์ ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ 

โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากข้าวพื้นเมือง

ในกลุ่มโครงการประมวลความรู้เกี่ยวกับพืชพื้นเมืองที่มีศักยภาพเพื่อนำมาปรับปรุงพันธุ์ ภายใต้การดูแลของ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696