ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


บทความสาระที่น่าสนใจ

รวบรวมสินค้าหรือบริการของเว็บไซต์ กลุ่มที่ 2รายการหนึ่งในพระราชดำริฯarticle

   ตอน เพิ่มศักยภาพ พืชพื้นบ้านไทย

 พืชผักพื้นบ้าน ที่ขึ้นอยู่ริมรั้วหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงวัชพืชและด้อยค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งๆ ที่พืชผักเหล่านี้อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และมีสรรพคุณทางยาหลากหลาย เปรียบเสมือนตู้ยาประจำบ้านซึ่งธรรมชาติได้มอบให้แก่เรา ด้วยเหตุนี้ นักปรับปรุงพันธุ์พืชกลุ่มหนึ่งจึงเล็งเห็นว่า หากนำพืชผักพื้นบ้านของไทยมาพัฒนาพันธุ์ให้มีศักยภาพทางด้านอาหารและสรรพคุณทางยามากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างมหาศาล ดูที่นี่

 

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696