ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ประมวลภาพกิจกรรม


รศ. ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผอ. ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน เข้าร่วมงานประชุม Chili pepper breeding and resource materials of horticultural crops ณ เมืองหลานโจว ประเทศจีนarticle

 อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาพืชสวน คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมงานประชุม Chili pepper breeding and resource materials of horticultural crops ณ เมืองหลานโจว ประเทศจีน

ระหว่างวันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร รองศาสตราจารย์ ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร และนายนครินทร์ จี้อาทิตย์ อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานประชุม Chili pepper breeding and resource materials of horticultural crops ณ เมืองหลานโจว มลฑลกานซู ประเทศจีน

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน"มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559" (Regional Research Expo)article

 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน"มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559" (Regional Research Expo)

นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์-คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.article

 

นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์-คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

 ศาสตราจารย์สนั่น จอกลอย คณะเกษตรศาสตร์ รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2558

รศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร : รับรางวัลนักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่นarticle

 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย  ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร   ได้จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง"ยุทธศาสตร์พันธุ์พืชไทย: จะไปทางไหน?" ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้พิจารณามอบรางวัล “นักปรับปรุงพันธุ์พันธุ์ดีเด่น” ประจำปี 2558 แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา  เตชะวงค์เสถียร อาจารย์สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

รศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวน รับรางวัลนักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่นarticle

 รศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวน  รับรางวัลนักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่น

มข.รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ

มข.รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน (Platinum award)ในงานนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553

คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทย 3 ภูมิภาค ประจำปี 2558”article

 

คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทย 3 ภูมิภาค ประจำปี 2558”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการฯ article

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงทดลองหมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

เกษตรฯ มข.จัดสัมมนา การปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21"อยู่เย็นเป็นสุขด้วยพันธุ์พืชไทย”

เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2552 รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ นายกสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนาวิชาการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชครั้งที่ 21 เรื่อง “อยู่เย็นเป็นสุขด้วยพันธุ์พืชไทย” ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการกลางพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

สทท. - ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รายการรอบภูมิภาค 
ตอน ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ออกอากาศทาง สทท. เมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
ดูที่นี่

 

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696