ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Catalog tomato

 

Tomato germplasm and segregating population

 

Golden Queen Kham Kaen 1 Black Cherry Kham Kaen 2 KKU40 Sida Kam Kaen 1 Sida Kam Kaen 2
 Puang thong 80 Morakoddaeng 80  Manee Siam 80  Morakodthong  KKU-CT17061
KKU- CT37062 KKU-GT02607 KKU-GT04007 KKU-GT04207 KKU-GT04307

KKU-GT10108-2-7

KKU-GT10408-3 KKU-GT10508-7-20-1 KKU-GT10808-3-4 KKU-GT11407

KKU-GT13607

KKU-GT13908-2-9 KKU-GT14008-40-3 KKU-GT14408-7-7 KKU-GT14508-5-12

KKU-GT14608-9-2

KKU-GT15008-8-1 KKU-T11026 KKU-T11030 KKU-T12010

KKU-T12021

KKU-T24084 KKU-T24088 KKU-T24106 KKU-T24129
KKU-T72004 KKU-T94001 KKU-T102007-1 KKU-T102008-1-25-2 KKU-T102008-40
KKU- T102009-18-9-6 KKU- T102009-18-9-6 KKU- TT13211 KKU- TT13212 KKU-UT0004
KKU-UT0005 KKU-UT0006 KKU-UT0007 KKU-UT0009 KKU-UT0010
KKU-UT2077-40        

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696