ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสด
dot
bulletเกี่ยวกับโครงการฯ
bulletผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอ และรางวัลที่ได้รับ
bulletแนะนำเชื้อพันธุกรรม
bulletการประเมินเชื้อพันธุกรรมโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี
bulletข้าวโพดพันธุ์ใหม่
bulletนักศึกษาในโครงการฯ
bulletการจัดการ-ดูแล
bullet111
bulletภาพกิจกรรม
dot
โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
dot
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์พริก
bulletโครงการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
bulletนักวิจัยและนักศึกษาในโครงการ ฯ
bulletผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล บริการวิชาการ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletผลงานวิจัยอื่น ๆ
bulletCatalog tomato
bulletCatalog chili
bulletแบบฟอร์มข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เชื้อพันธุกรรม
bulletภาพกิจกรรม
dot
สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
dot
bulletเกี่ยวกับสมาคมฯ
bulletวัตถุประสงค์
bullet111
bulletเว็บไซต์เดิม
dot
ติดต่อเรา

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Germplasm database ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
SABRAO
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ข้าวโพดพันธุ์ใหม่

 

   

 

 ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ลูกผสม

"ข้าวเหนียวหวาน"

ฝักทรงกระบอก เมล็ดสีขาวครีม ติดเมล็ดเต็ม อร่อย มีรสหวานแทรก

มีเมล็ดจำหน่าย ราคา กก. ละ 400 บาท

ข้าวโพดเทียนพันธุ์ผสมเปิด

"เทียนขาว"

เมล็ดสีขาว เนื้อเหนียวนุ่ม ฝักดก 2-3 ฝัก/ต้น อายุเก็บเกี่ยวสั้น

เมล็ดจะมีจำหน่ายต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ข้าวโพดเทียนพันธุ์ผสมเปิด

"เทียนสลับสีขอนแก่น"

เมล็ดสีขาวสลับเหลือง เนื้อเหนียวนุ่ม 2-3ฝัก/ต้น

อายุเก็บเกี่ยวสั้น

ไม่มีเมล็ดจำหน่าย

     
     

ข้าวโพดเทียนพันธุ์ผสมเปิด

"เทียนลาย 52"

เมล็ดสีขาว เหลือง และม่วง เนื้อเหนียวนุ่ม ฝักดก 2-3ฝัก/ต้น

อายุเก็บเกี่ยวสั้น

ไม่มีเมล็ดจำหน่าย

 ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ผสมเปิด

 "สำลีอีสาน"

ฝักใหญ่ ใบเขียวเข้ม ลำต้นโปร่ง ระบบรากแข็งแรง

เหนียวนุ่ม มีหวานแทรก

มีเมล็ดจำหน่าย ราคา กก. ละ 200 บาท

  ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ลูกผสม

"สลับสี 49"

เมล็ดสีเหลืองสลับขาว ลำต้นเตี้ย แข็งแรง เนื้อเหนียวนุ่ม

มีหวานแทรก

ไม่มีเมล็ดจำหน่าย

 ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ลูกผสม

"ไข่มุกอีสาน"

เมล็ดสีขาวครีม ฝักทรงกระบอก ติดเมล็ดเต็มทั้งฝัก 

มีหวานแทรก

ไม่มีเมล็ดจำหน่าย

 

ข้าวโพดหวานพันธุ์ผสมเปิด

"หวานดอกคูณ"

เมล็ดสีเหลือง ฝักใหญ่ หวาน อร่อย แข็งแรง

มีเมล็ดจำหน่าย ราคา กก. ละ 300 บาท

ข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสม

"หวานสลับสี"

เมล็ดสีเหลืองสลับขาว ฝักใหญ่ หวาน อร่อย แข็งแรง

ไม่มีเมล็ดจำหน่าย

     

ข้าวโพดหวานฝักเล็กพันธุ์ลูกผสมใหม่

"ขาวนวล"

เมล็ดสีขาวครีม

ไม่มีเมล็ดจำหน่าย

ข้าวโพดหวานฝักเล็กพันธุ์ลูกผสมใหม่

"นวลทอง"

เมล็ดสีเหลืองสลับขาว

ไม่มีเมล็ดจำหน่าย

ข้าวโพดหวานฝักเล็กพันธุ์ลูกผสมใหม่

"แก่นทอง"

เมล็ดสีเหลือง

ไม่มีเมล็ดจำหน่าย

   

 

 

ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ลูกผสมใหม่

"ก่ำหวานเบอร์ 1"

ฝักทรงกึ่งกระบอก เมล็ดสีแดงดำ ติดเมล็ดเต็มทั้งฝัก มีหวานแทรก อร่อย

มีเมล็ดจำหน่าย ราคา กก. ละ 400 บาท

 

 

ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ผสมเปิด

   "ข้าวก่ำ"

 ต้นแข็งแรง เมล็ด และ ซังมีสีม่วง และเป็นพันธุ์ที่มีปริมาณสารแอนโทไซยานินสูง

โดยพันธุ์ นี้ มีอัตราส่วน ของฝักสีม่วง แดง 90% และฝักสีขาว 10%

 

มีเมล็ดจำหน่าย ราคา กก. ละ 200 บาท

 

 ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-202696Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ :  123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น.     รหัสไปรษณีย์ : 40002
เบอร์โทร : 0-4320-2696